Het belang van kunst en cultuur – gratis download

Kunst en cultuur bepalen de identiteit van een mens, een groep, een volk en een land. Kunst en cultuur zijn de noodzakelijke ingrediënten van een gezonde maatschappij waarin de geestelijke en economische mens tot bloei kan komen. Voor een markteconomie is creativiteit de voornaamste drijfveer. Daarbij is cultuur niet afhankelijk van geld, maar geld afhankelijk van cultuur. De prijs van kunst wordt te vaak verward met de waarde van kunst. Leo Samama schetst in deze multidisciplinaire lezing een helder beeld van het belang van kunst en cultuur en waarom deze ondersteund moeten worden.

Gratis download

Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Kunst en cultuur
Hoofdstuk 3: Kunst als representatie
Hoofdstuk 4: Cultuur in onze tijd
Hoofdstuk 5: Kunst en cultuur in een nieuw perspectief
Hoofdstuk 6: De rol van kunst in een maatschappij
Hoofdstuk 7: De verantwoordelijken
Hoofdstuk 8: Ter afronding

Leo Samama © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress