Overzicht artikelen (een selectie)

Max Reger in den Niederlanden, in: Mitteilungen des Max-Reger-Instituts, Bonn, Zwanzigster Heft (Oktober 1974), S.81-99

Peter Schat’s Symphony Nr.1  A Short Analysis, in: Key Notes, no.9, 1979/1, p.34-42

Otto Ketting’s Symphony for Saxophones and Orchestra: Elements of a technique, in: Key Notes, no.10, 1979/2, p.14-20

De geschiedenis van het soloconcert, in: E.Elte, R.Goes en B.Teunis (red), Muziek onder woorden, band 4 en 5 (Utrecht 1980), p.1-210

Muziek en cultuurgeschiedenis en de student schoolmuziek, in: Muziek en Onderwijs, jaargang 17 nr.5, mei/juni 1980, p.171-174

The Métier of the Modern Flutist, in: Key Notes, no.13, 1981/1, p.46-63

Neo-romantiek in de muziek – doelloze knusheid, zinloze regressie of weg naar de toekomst? Een overzichtsschets, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift 35/2, mei/juni 1982, p.457-471

Olanda, in: A. Basso (dir.), Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, vol.3 (Torino 1984-1990), p.386-391 (Tevens alle overige artikelen betreffende de Nederlandse muziek in de Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti)

Hoogbegaafdheid in de muziek, in: F.J.Mönks en P.Span (red), HOOGbegaafden in de samenleving (Nijmegen 1985), p.354-372

Over onverschillige dingen en ziels-muziek, in: P.Winkels e.a., Ten tijde van de Tachtigers (Den Haag 1985), p.37-49

Much More Than The Jingling Of Bells And Ducats, in: Dutch Arts, Music in the Netherlands (The Hague 1985), p.4-31

De invloed van Nietzsches denken op enkele componisten, in: G.J. Kleinrensink (red), De zaak Nietzsche (Nijmegen 1986), p.131-149

Muziek is een denksport, Moderne muziek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in: Muziek en Onderwijs, jaargang 23, mei 1986, p.130-134

Van noodzaak tot willekeur, Over het ontstaan van de moderne concertpraktijk, in: Holland Maandblad, 1986: 7 en 8, p.21-29

Olivier Messiaen – Leven en werk van een moderne Middeleeuwer, in: A. de Leeuw (red), Messiaen in Den Haag (Den Haag 1986), p.11-29

Neoromantiek in de muziek: regressie of progressie?, in: W. Hudson en W. van Reijen (red), Modernen versus Postmodernen (Utrecht 1986), p.283-315

Neoromantik in der Musik: Regression oder Progression?, in: D. Kamper und W. van Reijen (Herausg.), Die unvollendete Vernunft: Moderne versus Postmoderne, (Frankfurt am Main 1987), p.446-478

Willem Mengelberg – De woelige jaren, in: H. van Royen e.a. (red), Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, deel 1 (Zutphen 1988), p.97-149

Muziek als ‘imitatio della musica’, in: Alfons Annegarn e.a. (red.), Harmonie en perspectief, Zevenendertig bijdragen van Utrechtse musicologen voor Eduard Reeser (Deventer 1988), p.201-207

Shostakowitsj: Achtste Strijkkwartet, in: ARCO 1988-4, p.154-164

De professionalisering van de muziekwetenschap in Nederland in de negentiende eeuw en de Vereniging voor Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis, in: De Negentiende Eeuw, 13e jrg. nr.1, maart 1989, p.39-54  Download

Peter Schat: een profeet in eigen land?, in: Dr. Paul van Reyen (ed.), Schat in Groningen (Groningen, april 1989), p.43-57

De orkestwerken van Charles Tournemire: een voorlopige verkenning, in: Gregoriusblad, jrg.113, spec.ed., sept.1989, p.203-214

De Erflaters: Eigenzinnig, renaissancistisch, universeel, in: De Volkskrant, Kunst & Cultuur, 23 maart 1990, p.6-7

La Musique et l’Esthétique musicale de Frank Martin, in: Actes du colloque de La Chaux-de-Fonds 1990, ed. Eric Emery [ed. 1995], p. 23-30

Pierre Boulez. De meester geeft antwoord, in: Odeon 1, september/oktober 1990, p.9-11

Répons: het antwoord van de meester. Programmaboek De Nederlandse Opera (Amsterdam, september 1990)  Download

De stand van zaken in de muziek van nu, in: Huismuziek 90/5, september 1990, p.14-16

Arnold Schönberg: Die glückliche Hand/ Morton Feldman: Neither. Programma De Nederlandse Opera (Amsterdam, januari 1991)  Download

Diverse artikelen over Nederlandse opera’s voor The New Grove Dictionary of Opera, Stanley Sadie (red.)

De componist en de amateurmusicus, in: Huismuziek 91/2, maart 1991, p.8-13

De Derde Symfonie van Otto Ketting, in: Entr’acte, nr.3, april 1991, p.18-21

Muziek en muziekorganisatie in Nederland in de jaren tachtig, in: Muziek & Wetenschap, jaargang I:3, zomer 1991, p.129-141

Vermeulen, Pijper en Escher – Drie erflaters in de muziek van de twintigste eeuw: drie vrienden, in: Erflaters van de twintigste eeuw (Amsterdam: Querido 1991), p.264-289 [dit is een uitgebreide versie van de eerder in De Volkskrant gepubliceerde lezing voor de SLAA]

Over de verhouding tussen muziek en poëzie, in: Achterbergkroniek 19, tiende jaargang, nummer 2, november 1991, p.31-36  Download

Carter en de polyfonie – een schets, in: Elliott Carter in Rotterdam, Composer in Residence, Rotterdam 1993, p.4-10  Download

Improvisatie: bron of echoput?, in: Muziek & Onderwijs, nr.4, juli 1993, p.90-92

Muziek, wetenschap en maatschappij: enkele filosofische en praktische beschouwingen ter gelegenheid van het 25e lustrum van de VNM, in: Muziek en muziekwetenschap in de Nederlandse cultuur. Beschouwingen bij het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, onder redactie van Paul van Reijen, 1994, p.11-20

Mozart en Schubert: “Sie zeigen uns in den Finsternissen dieses Lebens eine lichte, helle, schöne Ferne…”, in: ProMozart 27, 27 februari 1995, p.10-28

Amsterdam rond 1900: een muziekstad in opkomst, in: Mahler in Amsterdam; van Mengelberg tot Chailly, onder redactie van Johan Giskes (Amsterdam: Gemeentearchief/Bussum: Uitgeverij Thoth, 1995), p. 9-21

Musici in oorlogstijd, 1940-1945: tussen collectief zelfbehoud en individueel verzet, in: Rebel, mijn hart, onder redactie van Max Nord (Zwolle: Waanders Uitgevers, 1995), p.82-91

Which future, whose future? in: Key Notes XXX Number 3 (Amsterdam, september 1996), p.8-11

Wat is eigen aan de muziek van Brahms, in het programmaboek van het Brahms Festival Den Haag 1997 (Den Haag, 1997), p.35-43  Download

Uniek en eenzaam, Vermeulen en zijn tijd, in: Muziek als sublieme extase (Amsterdam, Holland Festival, 1997), p. 57-63

Tristan Keuris, in: Kammermusikführer, herausgegeben von Ingeborg Allihn (Stuttgart, Kassel: Metzler und Bärenreiter, 1998), p.338-340

Mozart als onderwerp van référence en revérence, in: Pro Mozart 32, 7 april 1998 (Uitgave van de Nederlandse Mozartvereniging), p. 6-40

De klank van muziek, in: Thema’s en genres in de muziekgeschiedenis. Muziek beluisteren en begrijpen, onder redactie van Wouter Steffelaar (Open Universiteit, Heerlen, 1998), deel 1, p. 20-25  Download

De ‘klassieke’ muziek van de twintigste eeuw, in: Thema’s en genres in de muziekgeschiedenis. Muziek beluisteren en begrijpen, onder redactie van Wouter Steffelaar (Open Universiteit, Heerlen, 1998), deel 2, p. 51-113

De ’klassieke’ muziek van onze tijd, in: Thema’s en genres in de muziekgeschiedenis. Muziek beluisteren en begrijpen, onder redactie van Wouter Steffelaar (Open Universiteit, Heerlen, 1998), deel 2, p. 115-148 (samen met Herman Sabbe)

Alphons Diepenbrock en de Tachtigers, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, onder redactie van Louis Peter Grijp (Amsterdam University Press, Amsterdam 2001), p.500-504

Muziek en het onbehagen in de cultuur in de jaren zestig, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, onder redactie van Louis Peter Grijp (Amsterdam University Press, Amsterdam 2001), p.743-749

Oorlog en strijd met muziek begeleid…, in: Muziek, oorlog en vrede, onder redactie van Paul Knevel en Marg van der Burgh (Uitgeverij THOT, Bussum 2001), p.92-115

Een eigen leven: de essentie van muzieknotatie, in: Muziek op Schrift, onder redactie van Rob Berkel (Scryption, Tilburg 2005), p. 6-8

Mozart – Ein Andante für eine Walze in eine kleine Orgel (KV616), in Mozart Mechanisch (Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, 2007), p.29-40

Opus 1, in: De Witte Raaf, jaargang 23, nr.134, juli-augustus 2008 (www.dewitteraaf.be), p.5-7

De componist Israel J. Olman, in: Pauline Micheels, Israel J. Olman. 1883-1968. Componist en koordirigent (Bekking & Blitz, Amersfoort, 2011), p. 118-134

Mischa Hillesum – Composities, Bewerkingen en Schetsen, in: Jan Willem Degenhardt, Mischa’s spel en de ondergang van de familie Hillesum (Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2012), p. 273-284

Het belang van kunst en cultuur en waarom deze ondersteund moeten worden, in: Extaze, onder redactie van Cor Gout en Els Kort (Stichting Trespassers W i.s.m. Uitgeverij De Knipscheer, Den Haag, 2011), p. 4-13

Choral music and tradition in Europe and Israel, in: André de Quadrosd (ed.), The Cambridge Companion to Choral Music (Cambridge University Press, Cambridge, 2012), p.79-103

Creative Music Education: Theory and Practice, in: Adri de Vugt, Isolde Malmberg (eds), European Perspectives on Music Education vol. 2 – Artistry (Helbling, Innsbruck, 2013), p.77-86

Making Way for Contemporary Composition: modern organ music in the Haarlem festival, in: The Haarlem Essays, Celebrating Fifty International Organ Festivals, ed. Paul Peeters (Bonn, Dr. J. Butz Musikverlag, 2014), p.187-204

De appel in het onderwijs, in: Nexus nr. 67, 2014 (Nexus Instituut, Tilburg), p.224-230

Opera in Nederland (Opera in the Netherlands), in: Si puó, 50 jaar De Nationale Opera (Rotterdam, NAI010, 2015), p.11-14 (p.245-246)

Diepenbrock exsultat, in: Tirade 458 (meester en leerling), maart 2016, jaargang 59, p.113-115

Diverse lemmata in Musik in Geschichte und Gegenwart en The Groves Dictionary of Music and Musicians

Leo Samama © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress