Een lacune in debat ‘Erfgoed: van wie, voor wie?’

Toch spijtig dat voor de zoveelste maal een debat over Erfgoed geheel voorbij gaat aan de muziek. Alsof dat geen erfgoed zou kunnen zijn? Het is juist dit gebruik aan zuiverheid over het denken van erfgoed, doordat alles tastbaar moet zijn, een ding dat je kunt aanraken, dat de muziekarchieven met een weelde aan vaderlands erfgoed binnen enkele maanden op straat komen te staan. Duizenden partituren! Wie gaat die kar trekken? Wie wil die verantwoordelijkheid dragen?

Het verslag van het debat, georganiseerd door de Boekmanstichting en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, vindt u hier

Leo Samama © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress